Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Modules

Geschikt voor
Vorm Tijdinvestering Team HR(m) Individueel
NLP ExperienceInCompany 1 dag
NLP Team Practitioner
InCompany 12,5 dag
X X 
KATA Coach experience
InCompany 1 dag
KATA Coach opleiding
InCompany 3 dagen
Profile Dynamics Experience
InCompany0,5 dag
X
Profile Dynamics test+rapport+toelichting
Onlineonline + 1 uur 
Beste Jaar Ooit KATA Programma
InCompany42u/12 maanden
X X

ResourceHumanS experience
InCompany1 dag
X
ResourceHumanS opleiding (incl KATA Coaching)
InCompany5 dagen
X X
HR on the job / Personeelsbegeleiding
On the job
op maat
XX
     
Face2Face Coachpakket, incl Online Coach Tool
Individueel6x 90 min
X
Hybride Coaching
Online/Skypeonline

      
Online Coach tool
OnlineOnline
     
MaatwerkOp maat
op maat

Modules

Er zijn vele mensen die de kracht hebben ervaren van een NLP Practitioner. Een training van 15 dagen die nieuw licht werpt op je manier van communiceren, extern (naar anderen) maar ook intern (wat communiceer je eigenlijk naar jezelf?). Verreweg de meesten van de deelnemers hebben hierdoor veel meer grip gekregen op wie ze werkelijk zijn, wat ze werkelijk willen, en antwoorden gevonden hoe ze dit kunnen doen.

Maar wat nu, als al deze kracht benut wordt om jullie team naar een volgend niveau te brengen…? Om neuzen dezelfde kant op te zetten? Om meer begrip en vertrouwen te creëren binnen jouw team? Enig idee wat er dan gaat gebeuren?

Volgens deelnemers van deze training ontstaat er dan een ‘duurzame teambuilding’. Er ontstaat dan een stevig fundament voor een succesvolle doorontwikkeling van de organisatie. Samen werken aan wat er WERKELIJK belangrijk is voor de teamleden zelf, het team als team, en voor de organisatie.

Persoonlijke leiderschap groeit, door beter zicht op jezelf en anderen. Altijd gekoppeld aan de doelstelling die het team zich heeft gesteld.

In de intensieve 10-daagse NLP-team practitioner ga je op een diepgaande manier met je team aan de slag. Schrijf niet in als je alleen maar een ‘leuke dag’ met elkaar wilt hebben, die kunnen andere bedrijven beter invullen voor je met veel vermaak. Wij helpen je op een diepere laag verder in werken vanuit kracht en inspiratie. Om de eigen valkuilen beter te kunnen vermijden en de doelen effectiever te realiseren.

Met de NLP-team practitioner maak je een fundamentele ontwikkelstap binnen jullie team. Een training voor iedere organisatie als het gaat om vraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie.

De 10-daagse training bestaat uit 5 blokken van 2 dagen met in elk blok een avondprogramma.

Enkele onderwerpen:
NLP onderwerpen en modellen die o.a. in de training behandeld zullen worden zijn:

 • Communicatiemodel
 • Logische niveaus van communicatie
 • Waarneemposities
 • Werking van onze onbewuste filters
 • De boodschap achter taal
 • Werken met effectieve strategieën
 • Ontdekken welke overtuigingen succes in de weg staan
 • Waarden (wat stuurt jou elke seconden van de dag?) 

Daarnaast zullen we ook:

 • Systemisch kijken naar jou, het team en de organisatie
 • De Leiderschapsdriehoek laten ervaren (wat is er nodig voor krachtig leiderschap?)
 • intervisiemodellen aanreiken
 • inspelen op concrete vraagstukken binnen het team

Download de pdf
met informatie
Overzicht en praktische
info over al onze modules
Contact voor informatie
of inschrijven

Voelen jullie dat er veel meer in jullie team zit dan dat er nu uit komt?
Benieuwd naar wat er zou gebeuren als jullie optimaal samen zouden werken?
Wat als iedereen binnen jullie team gemotiveerd aan een gezamenlijk doel werkt?

ResourceHumanS biedt u het KATA Beste Jaar Ooit Programma.

In een krachtige 2 daagse kick-off sessie worden alle neuzen dezelfde kant op gezet.
Voor welk doel willen jullie ECHT gaan.
Vaak lijkt dit doel voorafgaand aan de sessie nog onhaalbaar.
Maar samen staan jullie sterk en komt het doel maand na maand dichterbij.

Onderdelen van de kick-off sessie zijn o.a.:

 • Vaststellen van het DOEL dat bereikt gaat worden
 • Drijfveren helder hebben; Waarom willen we dit?
 • Afspraken maken: Waar gaan we ons aan houden?
 • Geleerde lessen formuleren en gebruiken
 • Afspraken maken over vervolgstappen en ieders verantwoordelijkheid

Daarna volgen maandelijkse sessies van max 2 uur.
Hierin wordt door de begeleider van dit traject vinger aan de pols gehouden:

 • Worden afspraken nageleefd?
 • Moet er worden bijgestuurd om de doelen te halen?
 • Wat kunnen we leren van elkaar?
 • Benutten we ieders potentieel en competenties?

Download de pdf
met informatie
Overzicht en praktische
info over al onze modules
Contact voor informatie
of inschrijven

Profile Dynamics® heeft drijfveren analyses ontwikkeld voor individuen, teams/ afdelingen en voor volledige organisaties. Drijfveren die bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren. De drijfverenanalyse maakt duidelijk waar je energie van krijgt en wat je energie kost, of je makkelijk meegaat in veranderingen of hoe besluitvaardig je bent. ResourceHumanS is gecertificeerd Profile Dynamics® trainer en adviseur en gebruikt de analyses in trainingen en workshop om mensen meer inzicht te geven in individuele drijfveren van jezelf en anderen, verschillen van onderlinge personen te kunnen begrijpen en te gebruiken en daarmee de effectiviteit van het team te versterken.

Tijdens de Profile Dynamics Ervaringsdag ontvangt iedereen zijn persoonlijke drijfverenprofiel. Dit rapport geeft zeer veel bruikbare inzichten en informatie over een ieders persoonlijke drijfveren, maar ook over waar weerstand kan ontstaan en wat de beste werkomgeving is voor een ieder.

Gedurende deze interactieve dag maken medewerkers en teamleden op een leuke maar ook verdiepende manier op een heel andere manier kennis met zichzelf en anderen.

En het analyse rapport? Dat gaat uiteraard met een ieder mee na deze dag. En kan zo vaak als wenselijk ingezien en ‘geconsulteerd’ worden.

Resource_Humans_book.png

meer info
over Profile Dynamics

Download de pdf
met informatie
Overzicht en praktische
info over al onze modules
Contact voor informatie
of inschrijven

ResourceHumanS kent een aantal kant-en-klare trainingsprogramma’s, zoals onze NLP TEAM Practitioner, onze Profile Dynamics Ervaringsdag of ons Beste jaar ooit programma.
Soms sluit dit naadloos aan bij wat uw team of organisatie nodig heeft.
In die gevallen dat dit niet het geval is, biedt ResourceHumanS de mogelijkheid om een speciaal voor u op maat gemaakt trainingsprogramma te ontwerpen en uit te voeren; dit noemen wij maatwerk.
Het voordeel van maatwerk is dat het programma rondom uw specifieke vraag wordt ontworpen. Een maatwerktraject kan variëren van slechts 1 dag tot een veranderingstraject van meerdere jaren, waarbij uw organisatie en medewerkers begeleid en gecoacht worden.

Intake
Voorafgaand aan de uitvoering van een maatwerktraining wordt een intake gedaan met opdrachtgever en/of medewerkers. Op basis hiervan wordt programma samengesteld.
Ook bij maatwerk staat het te bereiken doel centraal.
Hoe het team dit doel bereikt wordt via aangereikte modellen en ervaringen door het team zelf bepaald.

Download de pdf
met informatie
Overzicht en praktische
info over al onze modules
Contact voor informatie
of inschrijven

Een coach van ResourceHumanS begeleidt uw medewerkers om

 • Doelen te benoemen in hun ontwikkelingstraject
 • Een overzichtelijk ontwikkelbord op te stellen om groei te begeleiden en te monitoren
 • Kort cyclisch contact te hebben over acties die leiden tot hun zelfbenoemde persoonlijke groei

Bent u geïnteresseerd?
Neem contact op voor een afspraak.
Wij komen graag bij u langs om te kijken of wij invulling kunnen geven aan de wensen van u en uw medewerkers.

Call to action

Download de pdf
met informatie
Overzicht en praktische
info over al onze modules
Contact voor informatie
of inschrijven

In 3 dagen dragen wij de ResourceHumanS methodiek over op uw HR professional of Leidinggevende. Leer hoe je vanuit een totaal ander paradigma medewerkers effectiever en plezieriger kan begeleiden. Om de medewerkers van binnenuit gemotiveerd te laten werken.

Dit vereist een vaak totaal andere manier van werken en een andere manier van denken. Wij helpen u om u dit nieuwe paradigma eigen te maken. Om DIE dingen te leren die medewerkers motiveren tot een door henzelf gewenste ontwikkeling. Om resultaten behapbaar en inzichtelijk te maken en via concrete acties in kleine stappen dichterbij belangrijke doelen te komen.

Na deze 3 daagse opleiding staat het u vrij om met de door ons ontwikkelde Online Coach Tool te begeleiden om zowel voor de medewerker als voor u als begeleider de status, voortgang en acties overzichtelijk in beeld te brengen. En uiteraard staan wij klaar om u met eventuele vragen te helpen en mee te denk over meer ingewikkelde personeelsvraagstukken.

Het resultaat?

 • Medewerkers voelen zich meer gezien en gehoord
 • Medewerkers voelen zich meer gemotiveerd
 • Een betere werksfeer
 • Minder ziekteverzuim
 • Minder verloop van personeel
 • De juiste mensen op de juiste werkplek
 • Hulp bij langdurig ziektebeeld (herintreding of uittreding/herplaatsing)
 • Hogere medewerkerstevredenheid
 • En dus uiteindelijk: Betere resultaten

Download de pdf
met informatie
Overzicht en praktische
info over al onze modules
Contact voor informatie
of inschrijven

Het toepassen van de ResourceHumanS methodiek gaat makkelijker als er regelmatig wordt meegekeken en feedback wordt gegeven. Vanuit onze jarenlange ervaring coachen wij u graag bij de uitvoering van deze bijzondere vorm van medewerkersbegeleiding.

In een vooraf afgesproken aantal afgesproken bezoeken komen wij op de werkplek meekijken hoe u als HR-professional of leidinggevende in de begeleiding van uw medewerkers de ResourceHumanS methode toepast. Directe feedback - tijdens of na het door u gevoerd gesprek- helpen u om nog sneller tot de kern door te dringen, heldere doelen te stellen en de juiste ‘indicatoren’ en focus te kunnen (laten) kiezen.

Feedback kan plaatsvinden om niveau van vaardigheden, overtuigingen of attitude. Alles gericht op het prettiger en effectiever laten verlopen van de gesprekken en betere resultaten voor de medewerker/coachee.

Geïnteresseerd: Call to action

<

Download de pdf
met informatie
Overzicht en praktische
info over al onze modules
Contact voor informatie
of inschrijven